Profesionální záchrana dat z externích hdd Western Digital My Passport. Specializované pracoviště pro ČR a SK.

Záchrana a obnova dat z externích disků WD My Passport

Externí usb 2.5" disky Western Digital My Passport patří bezesporu mezi nejprodávanější zálohovací média této velikosti na našem trhu.

Důvodem je jistě poměrně příznivá cena a dobrá dostupnost na našem trhu. Společnost Western Digital vstoupila tímto externím diskem před lety do právě vznikajícího segmentu usb úložišt pro osobní a domácí použití. Disk je nabízen v několika základních řadách (Essential, Elements, Elite a Studio), které se liší zpracováním externího plastového pouzdra, typem použitého rozhraní (usb / firewire), dále typem řadiče rozhraní a modelem 2.5" pevného disku.

Softwarová ztráta dat na WD My Passport

Mezi nejčastěji řešené závady u externích disků WD My Passport jsou stavy, související se způsobem práce s externím diskem jako takovým. Vynikající prognózu má obnova dat v případě, že na disku dojde k poškození souborového systému, např. po nekorektním odpojení disku z usb portu. Bezproblémová je také obnova dat po naformátování disku, případně po smazaní dat.
Čtěte více: softwarové typy ztráty dat na disku

Elektromechanická poškození disku WD My Passport

Vzhledem k tomu, že externí pevné disky jsou založeny na běžných 2.5" pevných discích (používaných například v přenosných počítačích jako laptop, netbook, ultrabook, macbook), které jsou náchylné na mechanická poškození, je spektrum elektromechanických závad poměrně široké. Po zapojení do nevhodného usb portu dochází k poškození externí elektroniky disku, v komplikovanějších případech ke kompletnímu poškození elektroniky interní.

K poměrně závažným závadám dochází v případech kdy disk spadl na zem, nebo byl vystaven otřesu, obzvláště, byl-li zapojený v usb portu a aktivní (mimo sleep režim). U disků Western Digital My Passport se velice často jedná o poškozený povrch ploten disku případně k poškození čtecích hlav harddisku.
Čtěte více: elektromechanické závady u nosičů dat

Záchrana dat mívá i u těchto komplikovaných stavů výbornou prognózu, podstatné je ovšem zachovat pravidla platná v případě že jste ztratili data.


Vykazuje váš externí disk Western Digital My Passport nestandardní chování a soubory na něm jsou zcela nebo částečně nedostupné? Pravidlo č. 1: Harddisk netrapte jakýmkoliv dalším provozem, obzvláště, pokud jde o stav po pádu nebo otřesu hdd. Doporučujeme Vám popsat nám Váš problém pomocí formuláře On.Line rychlé pomoci, nebo nás kontaktovat na nonstop lince 722 150 150, případně nám médium ihned zaslat nebo osobně doručit k bezplatné diagnostice.Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.