V první fázi si je nutné uvědomit, že ztráta dat bývá zapříčiněna ze dvou základních důvodů. Prvním je zde zmiňované elektro - mechanické poškození média, druhým důvodem je softwarová příčina ztráty souborů.

Elektro - mechanické poškození disku, karty nebo paměti

Elektro - mechanická závada u nosičů dat jako jsou harddisk hdd, externí disk, flash disk nebo paměťová karta vznikají zpravidla ze tří příčin. Každá z nich znamená v důsledku fyzické poškození média, tj. to je zničené, nepracuje korektně a nelze jej nadále standardním způsobem používat.

  1. Závada vznikne spontánně, neboli samovolně. Disk nebo paměť selže bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Zpravidla výrobní vadou nebo stářím.
  2. K poškození nosiče dat dojde uživatelskou chybou. Většinou nešetrným zacházením, kdy externí disk spadl na zem případně byl vystaven otřesům, byly zaměněny napájecí konektory disku, použitím nevhodné čtečky paměťových karet, ulomením usb konektoru u flash disku atp.
  3. Poškození disku vlivem zvenčí, typicky přepětím ze sítě či zdroje, například při bouřce, výpadku jističů, kdy může dojít (mimo elektronické poškození) typicky k zadření ložiska disku atp.
Chcete vědět

A jaké jsou typické projevy fyzicky poškozených médií? Takto elektricky nebo mechanicky poškozený harddisk je například zcela netečný, lidově řečeno "mrtvý", tj. netočí se, ani se jinak aktivně neprojevuje; jiným projevem je stav, kdy poškozený disk vydává jakékoliv netypické akustické příznaky jako, klepání, cvakání, drnčení, případně je práce s ním nestabilní, operační systém zamrzá atp. Chcete vědět více o tom, jak se projevuje mechanicky poškozený harddisk?

Elektronicky poškozené flash-based nosiče dat, tj. paměťová karta, usb flash disk nebo SSD jsou zpravidla zcela nepřístupné, vykazují nulovou aktivitu. V některých případech mohou být systémem detekovány, ovšem s nekorektními parametry (např. názvem použitého řadiče).

Domníváte se, že je Váš harddisk, flash paměť nebo paměťová karta poškozená fyzicky, tj. mechanicky nebo elektronicky? Jsou na poškozeném médiu uložená data, která jsou pro Vás důležitá? Pravidlo č.1: Disk nebo paměť netrápit dalším provozem, neotvírat. Doporučujeme Vám popsat nám Váš problém pomocí formuláře On.Line rychlé pomoci, nebo nás kontaktovat na nonstop lince 722 150 150, případně nám médium ihned zaslat nebo osobně doručit k bezplatné diagnostice.Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.