Fyzické poškození záznamových ploten disku

Tato, komplikovaná závada je vetšinou zapříčiněna porušením bezprašnosti ve vlastním prostoru harddisku. To může vzniknout jako následek technického selhání disku (typicky stářím, ochranné prvky jako silikonové tmely mohou časem křehnout a ztrácet svou tmelící vlastnost), otevřením těla disku v prašném prostředí, dále například pádem za provozu disku, k fatální závadě může dojít již při pádu z několika centimetrů, a v neposlední řadě selháním vlastního harddisku, kdy například po přepětí ze sítě nebo poškozeného napajecího zdroje PC selže řídící elektronika, která neprovede korektní parkování hlaviček. Ukázka neřešitelně poškozeného povrchu plotny harddisku.

K fyzickému poškození plotny může dojít ihned, například v okamžiku pádu disku na zem, ovšem nejsou vyjímečné případy, kdy i po pádu disk bez problému funguje a k jeho selhání dojde až po určité době používání. Proto, v těchto případech prioritně zálohujte kritická data.

Typickým vedlejším projevem bývá poškození čtecích hlav, které následně nejsou schopny podávat dostatečně kvalitní signál.

V případě poškození čtecích hlav již bývá nutné hardddisk otevřít. Tuto činnost je třeba provádět v bezprašném prostředí. Následuje vyjmutí poškozených čtecích hlav ze záznamových ploten a podrobná vizuálně detekční analýza stavu ploten pevného disku. Tuto činnost je třeba provádět s maximální obezřetností v kontrolovaném prostředí.

Otisk prstu na plotně disku způsobený nekvalifikovaným zásahem. Mastné otisky prstů mohou obnovu dat z disku velmi zkomplikovat © MyBlueDay
Fatálně a neřešitelně poškozený povrch datové plotny pevného disku. Velmi dobře je vidět kovový materiál odebraný z plotny disku. Záchrana dat z pevného disku nepřipadá bohužel v úvahu © MyBlueDay

Dalším krokem bývá instalace nových, často speciálně upravených čtecích hlav a pokus o načtení servisních dat z poškozených ploten. Pokud jsou tato data úspěšně načtena, případně zrekonstruována (údaje o kalibraci hlav, p-list, g-list..), je možné, za předpokladu, že to poškození plotny umožní, načíst další binární obsah.

Zásadní komplikace nastává, pokud je zásadně fyzicky poškozena přímo servisní oblast harddisku. Pak není možné provést kalibraci hlav a nastavení.

Disk může při této závadě cvakat nebo klepat (snaží se přečíst data ze servisní oblasti, pokud to nejde, zaparkuje se a pak zkusí znovu přečíst údaje ze servisní oblasti až do celkového kolapsu disku). Projevem však může být i stav, kdy dojde ke korektní detekci disku pod BIOs, avšak není možné načíst žádná data.

Všeobecně platí, že tento typ poškození patří mezi ty nejkomplikovanější – načítaní dat trvá velice dlouho (podle density poškození a kapacity harddisku) a často při přechodu hlaviček přes poškozené části ploten dojde k jejich poškození nebo zničení. Poškození plotny disku je mnohdy také to, co rozhoduje o úspěchu obnovy dat.

Závada, která je provázena netypickými akustickými příznaky, nebo je následkem např. pádu je vždy považována za vážnou a přístup k jejímu řešení nelze podceňovat. Proto důrazně doporučujeme: disk "netrapte", zbytečně neexperimentujte, s každým neefektivním zásahem se může zásadně snižovat prognóza obnovy dat. Doporučujeme Vám popsat nám Váš problém pomocí formuláře On.Line rychlé pomoci, nebo nás kontaktovat na nonstop lince 722 150 150, případně nám médium ihned zaslat nebo osobně doručit k bezplatné diagnostice.

Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.