Bezplatná diagnostika harddisku, paměťové karty, flash disku atp.

>Než spustíme záchranu vašich dat, nabídneme vám ideální postup a řešení včetně cenové nabídky. Bezplatně.

Prvním krokem před vlastní obnovou dat je vždy posouzení možnosti záchrany dat vycházející z povahy závady, dále pak stavu média a jeho typu. Tuto vstupní proceduru nazýváme diagnostika.


Neinvazivní diagnostika probíhá standardně před každou vlastní procedurou obnovy dat u: externího disku, hdd v notebooku, libovolného interního disku, flash disku, paměťové karty. Dále provádíme bezplatnou diagnostiku u NAS (síťových úložišť), serverů.

Za standardní posouzení neboli diagnostiku libovolného nosiče dat není účtován žádný poplatek. Tato bezplatná diagnostika je vyhotovena v rozmezí od několika hodin do tří pracovních dnů v závislosti na množství přijatých prioritních zakázek řešených v přednostním režimu.

V naléhavých případech s přihlédnutím k povaze závady jsme schopni provést tzv. "Expresní diagnostiku" média do cca 2-3 hodin, nebo "Zaručenou diagnostiku" nejpozději do 24 hodin. Ceny těchto služeb jsou upraveny v platném ceníku za obnovu dat a související služby.

Je zcela samozřejmé, že námi prováděná diagnostika je pro nosič dat nedestruktivní a neinvazivní, tj. harddisk (ani jiné médium) není v žádném případě otevírán či jinak pozměňován na úrovni vlastního záznamového média. Proto si v případě, že pro vás po provedené diagnostice nebudou sdělená fakta a možnosti akceptovatelné odnesete datové médium v původním, nepozměněném stavu. Zajímá vás více? odborné posouzení stavu vadného harddisku


Specializovaná diagnostika disku nebo jiného nosiče digitálních dat nám umožnuje zjistit a sdělit majiteli následující informace

Jaká je šance zachránit vaše data

tato prognóza vychází z aktuálního stavu nosiče dat, jeho typu a samozřejmě z našich zkušeností s řešením závady u daného typu hardware s tímto typem závady. Určení prognózy je limitováno neinvazivním způsobem provedení.

Cenu záchrany dat

platnou v případě úspěchu (od finální účtované ceny se neliší). Sdělená cena za obnovu dat je tedy splatná pouze v případě, že obnova dat proběhne ke spokojenosti zákazníka a ten si bude chtít obnovená data odnést.

Předpokládanou dobu obnovy dat

Průměrná doba záchrany dat u naší společnosti proběhne v rozmezí 48 hodin. Je však samozřejmně pochopitelné, že komplikované stavy, například u velkokapacitních pevných disků s kombinovaným poškozením, si mohou vyžádat výrazně delší dobu řešení

Zda se bude disk (nebo jiné médium) otevírat

což zpravidla vede ke ztrátě záruky. Faktem ovšem je, že na většinu námi přijatých pevných disků lze reklamační řízení uplatnit . Druhým faktem je, že v případě hardwarového poškození bývá naprostou prioritou úspěšná obnova dat a ne možnost reklamace nosičeinfo.

Na základě námi sdělených faktů se můžete zcela libovolně rozhodnout o dalším postupu. V případě, že pro Vás budou sdělená fakta akceptovatelná, začnou na základě vašeho svolení práce na obnově dat.
V opačném případě Vám bude datový nosič předán v původním stavu . V případě odeslání paměťového zařízení přepravní službou budou účtovány pouze související poplatky dle platného ceníku.

Postihla vás ztráta na libovolném nosiči?

Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.