Záchrana a obnova dat z harddisku s poškozenou vnější elektronikou

Vnější elektronika harddisku Typickým příznakem poškození vnější elektroniky (externí) harddisku je stav, který je možné označit za "elektricky mrtvý". To znamená, že se netočí, ani nevykazuje jinou aktivitu. Pokud tedy není harddisk detekován pod BIOS v kombinaci s absolutní netečností (předpokládáme, že byla provedena kontrola okolního hardware, pro vyloučení závady na jiném zařízení jako zdroj, základní deska ap.), je vysoce pravděpodobné, že u pevného disku došlo poškození externí elektroniky. Velmi často je možné na vyjmutém harddisku pozorovat stopy ožehu nebo propalu na libovolné elektronické součástce. Tento vizuální projev však nemusí být pravidlem.Víte, že pevné disky s elektricky poškozenou vnější elektronikou u nás patří mezi závady s vynikající prognózou obnovy dat? A to se týká nejen starších modelových řad všech výrobců, kde tato závada patří mezi banální, ale především novějších disků, kde se řešení a úspěšná obnova dat neobejde v mnoha případech bez pokročilých technologických postupů.

Poškozená externí elektronika harddisku

Ukázka poškození externí elektronické části harddisku

Všechna práva © United Pictures

Naprostá většina moderních harddisků má v programovatelné paměti EPROM, která je součástí tzv. externí elektroniky, uložena důležitá systémová data (např. o kalibraci čtecích hlav), která jsou unikátní pro každý jednotlivý vyrobený kus. Určité sekvence těchto pro běh disku životně důležitých dat mohou být uloženy i v tzv. servisní oblasti harddisku přímo na záznamových plotnách.

V případě, že tyto údaje navzájem nesouhlasí, například z důvodu právě poškozené vnější elektroniky, nebo v případě, že dojde k výměně vadné elektroniky za funkční z fyzicky jiného disku(*), je znemožněn přístup do vlastní datové oblasti disku a tím pádem k vlastním uživatelským datům. V některých případech může dojít dokonce k přepsání servisní oblasti harddisku. Další, bohužel velmi typickou komplikací při poškození externí elektroniky disku je poškození elektroniky čtecích hlav.

(*) poznámka pod čarou pro záchranáře amatéry, případně počítačové servisy aka pc profesionály. Doba, kdy lze problém poškozené externí elektroniky vyřešit prostou záměnou za funkční elektroniku z modelově identického disku je bohužel pryč. Nehledě na fakt, že před výměnou bez řádné diagnostiky není jasné, nedošlo-li zároveň k poškození elektroniky čtecích hlav. Ty mohou po uvedení disku do provozu napáchat až fatální a naprosto zbytečné problémy na vlastních plotnách disku.

Domníváte se, že máte harddisk s poškozenou externí elektronikou? Pokud se disk netočí, nevydává vůbec žádné zvuky, počítač o připojeném disku vůbec neví, pak je toto poškození vysoce pravděpodobné. Máte-li zájem o obnovu dat z takto poškozeného disku, kontaktujte nás, abychom zjistili skutečný stav disku a možnosti obnovy dat.


Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.