FAQ - na co se nás často ptáte a co byste měli vědět

I když je problematika obnovy dat z disků a nosičů všeobecně velmi široká oblast, kdy se zpravidla jedná o specifické a jedinečné stavy, které je nutné řešit často individuálně. Jisté spektrum dotazů našich zákazníků, které lze pojmout všeobecně Vám nyní předkládáme. Doufáme, že vám budou přínosem a pomohou vám se zorientovat v nastalé situaci související se ztrátou dat.

V MyBlueDay provádíme obnovu nedostupných souborů u těchto nosičů digitálních dat


V textech nejsou specifikované jednotlivé typy nosičů dat, kterých se záchrana a obnova dat týká. Pod termínem "nosič dat", mohou být myšlena tato média: harddisk (hdd) z pc nebo notebooku, externí disk, usb flash disk, paměťová karta, síťový disk, NAS server, diskové RAID pole.

 1. Je se možné vyhnout poškození disku nebo paměti a následné ztrátě dat?

  Vyhnout se poškození jakéhokoliv nosiče dat, i sebedražšího, je z podstaty věci nemožné. Harddisky (HDD) jsou elektromechanické stoje, které jsou, jako každý jiný stroj, náchylné k poškození buď vlastním provozem, kdy disk selže např. z důvodu výrobní vady, únavy materiálu, nebo zásahem zvenčí, tj. nešetrným zacházením, případně vznikem libovolné nestandardní situace při provozu disku např. přepětím při výpadku proudu, při bouřce ap. Čipové nosiče, mezi něž patří typicky paměťová karta nebo usb flash disk, jsou poměrně citlivé i na drobné přepěťové stavy často vzniklé při manipulaci. Taktéž mechanická odolnost není mnohdy zcela ideální. Z toho plyne, že nelze v žádném případě spoléhat na to, že se koupí drahého harddisku (hdd), značkové karty nebo flash disku zbavíte nezbytnosti data na takové paměti zálohovat.
 2. A jaký způsob zálohování dat je ideální?

  Zálohování dat je jediným účinným způsobem, jak předejít a zabránit ztrátě dat. Je zarážející, jak často se setkáváme s případy, kdy je za zálohování považován prostý přesun důležitých osobních nebo pracovních dat na tzv. zálohovací disk. Důvodem může být označování typicky externích usb disků za tzv. "zálohovací", což může svádět k předpokladu, že jakákoliv na něm uložená data jsou v naprostém bezpečí. Stejně tak se může vymstít vypálení dat na nosiče CD, DVD či BR s následným odstraněním originálních dat. Důležité je si uvědomit jedno. Je třeba předpokládat, že se každý nosič dat může poškodit. Buď prostým selháním zařízení (tak jako se poškodí jakákoliv jiná elektronika, nebo stroj, může se poškodit i disk (hdd), flash paměť nebo paměťová karta), nebo si nosič dat poškodíte sami nevhodným zacházením nebo nešťastnou náhodou. Proto je nezbytné, a to je princip zálohování, ukládat důležitá data na minimálně dvou odlišných paměťových nosičích. Tzn. mít živá pracovní data na PC nebo notebooku a jednou za čas (podle změn či úprav) provést zkopírování těchto dat na fyzicky jiný nosič, např. právě na externí disk, "flešku" nebo vypálit na CD, DVD, BR. Tento nejjednodušší způsob zálohování dat je vhodný v principu spíše pro menší objemy dat v SOHO segmentu. Pro firemní zálohovaní samozřejmě existují sofistikovanější metody ukládaní dat na sítově servery, NAS úložiště, nebo RAID disková pole. Ale i tyto případy vyžadují zcela nezbytné redundantní vytváření záloh na externí úložiště.
 3. Nosič dat, na kterém mám uložena důležitá data se poslední dobou chová podivně, co mám dělat?

  Ihned proveďte zálohu dat! Jakékoliv odlišné chování nosiče dat od svých běžných projevů nelze brát na lehkou váhu. A i komplikované závady se mohou začít projevovat takto plíživě. Takových netypických projevů může být poměrně hodně, ale mělo by platit jedno: je-li to možné, proveďte zálohu svých dat, přičemž začněte od nejdůležitějších. Pokud se to povede, máte v zásadě vyhráno a můžete řešit nosič dat jako takový, tj. pokusit se ho naformátovat, případně se pokusit reklamovat. Je však velmi důležité vědět, že stavy, kdy harddisk vydává jakékoliv netypické zvuky, a to i občasné, má se tendenci z ničeho nic odpojovat nebo vypínat, což znemožňuje normální práci se soubory, některá data nejsou vidět, nebo se nedají otevřít či zkopírovat, tak tyto a další neběžné projevy poukazují na závažnější problém. V tomto případě zvažte, jak důležitá jsou data na disku. Vystavujete se totiž nemalému riziku, že při zvýšeném vytížení nosiče dat (k němuž při kopírování samo sebou dochází) dojde k jeho definitivnímu selhání. Což je samozřejmě nežádoucí. Chcete-li mít jistotu, jak v daném případě postupovat, kdykoliv nás kontaktujete.
 4. Mám disk, který je skoro nový a již nefunguje, je to možné? Co mám dělat?

  To, že se porouchá disk, který je zcela nebo téměř nový, je bohužel poměrně běžné. Moderní pevné disky jsou komplikovaná elektromechanická zařízení, a jako taková se mohou porouchat. To, zda-li může být zvýšená poruchovost u některých modelů (nebereme v potaz závady zaviněné uživatelsky) důsledkem technologických chyb, špatných výstupních kontrol nebo je důsledkem tlaku na nízkou cenu, tedy odpovědi na tyto otázky by byly spíše spekulativní. A pokud se Vám již jakýkoliv nosič dat poškodí, máte na výběr z následujícího: 1) Na nosiči nemáte nic podstatného, pak nosič dat reklamujete a dostanete nový, případně ho bezpečně zlikvidujete. 2) Na nosiči máte data, o která nechcete přijít. Pokud ho budete reklamovat, běžně obdržíte nosič nový, ale starý odevzdáte, což znamená definitivní ztrátu dat (velmi záleží na prodejci a osobní domluvě). Variantou tedy je, pokud jsou na nosiči důležitá data, nechat ho podrobit diagnostice (posouzení stavu disku) odborné firmě. Během tohoto posuzování o záruku nepřicházíte.
 5. Můžu se pokusit o obnovu dat sám nebo prostřednictvím někoho, kdo má znalosti v IT?

  Častý dotaz, na který se neodpovídá snadno. Samozřejmě záleží na příčině ztráty dat, ovšem především na tom, jaký máte ke svým ztraceným datům vztah. Je to obdobné jako se zdravím, které máte také pouze jedno. S banálním nachlazením si někdo dokáže poradit sám, nebo požádá o radu bližšího člověka, jiný již navštíví pro jistotu lékaře. Při silné bolesti v krku je to již komplikovanější a může být těžší určit, jedná-li se o chřipku, angínu nebo počínající meningokokovou infekci. Zde již záleží na tom, jak má kdo pevné zdraví, nakolik zná své tělo a příznaky nemocí, ale především na tom, jak je zodpovědný a nakolik si svého zdraví váží. Ano, je to šalamounské. Ale vzhledem k tomu, že nabízíme profesionální služby v oboru záchrana a obnova dat, kdy je naší prioritou maximálně zodpovědný přístup k řešení problémů souvisejících se ztrátou dat, tak aby byla zajištěna maximální možná prognóza úspěchu, nemůžeme s klidným svědomím doporučovat, mnohdy alternativní, nestandardní postupy. Tedy, chcete-li jistotu ideálních a prověřených postupů, které přinášejí výsledky, volte odborníky. Domníváte-li se, že jste ochotni zariskovat, data nejsou absolutní prioritou, řešte obnovu dat svépomocí. Výše uvedené řádky ovšem platí pouze v případě, že není nosič elektro/mechanicky poškozený. Pokud je důvodem nedostupnosti dat jakékoliv elektromechanické poškození, vždy svěřte obnovu dat odborníkům.
 6. Chci tedy svěřit obnovu svých dat odborníkům. Jak mám postupovat?

  Chcete-li řešit záchranu svých dat s námi, postižené médium již rozhodně netrapte dalším provozem, nepoužívejte ho. V mnoha případech může následný provoz média situaci pouze zhoršovat a komplikovat vyhlídky na úspěšnou obnovu dat. Paměťová média je možné doručit na naše pracoviště ve většině případů samostatná. Tedy např. pouze harddisk a ne již vlastní notebook, nebo PC. Pokud máte problém s vyjmutím disku např. z notebooku, můžete nám jej doručit komplet. V rámci bezplatné diagnostiky posoudíme, je-li možné vyjmutí bez ztráty záruky na notebook. To je v naprosté většině případů možné zcela bez problému. V případě, že ke ztrátě dat došlo na NAS serveru, je ideální, můžete-li doručit kompletní zařízení, tedy vlastní NAS + pevné disky.
 7. A jak mohu doručit zakázku? Kde a kdy Vás najdu?

  Buď osobně, nebo jakoukoliv poštovní nebo kurýrní službou. Pokud budete nosič zasílat, nezapomeňte na pečlivé zabalení. Interní disky (HDD) a externí disky zabalte do měkkého obalu a ideálně do kartonové krabice, abyste předešli poškození při přepravě. Malá média, jako paměťové karty, nebo usb flash disky vložte do pevnější obálky, nebo malé krabičky. A nezapomeňte přiložit kontaktní údaje, tj. jméno, telefon, email a zpáteční adresu. Zakázky je možné doručit jak osobně tak zásilkou na adresu: MyBlueDay ! Prokopovo nám. 8, Praha 3, 130 00. Otevřeno je každý pracovní den od 9.30 do 18.00
 8. Mám obavu z jednoho. Na nosiči jsou citlivá data. Jakou mám záruku, že se nedostanou do nepovolaných rukou?

  Veškerá data, se kterými při naší práci přijdeme do styku, jsou zpracovávána v souladu s platnými zákony České republiky, především pak se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bereme též na vědomí, že svěřená data mohou být předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení §17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění. S ohledem na výše uvedené se zavazujeme je přímo či nepřímo neužít, nezpřístupnit je třetím osobám, či jakkoli je využít pro sebe nebo třetí osoby. Jakákoliv manipulace s daty má vždy vztah pouze k plnění zakázky, tj. jejich obnova a rekonstrukce. Vzhledem k charakteru naší práce a k přihlédnutím k případným postihům, pramenících z porušení zákona, je zcela nepřípustné, aby bylo se svěřenými daty nakládáno jinak, než vymezuje zákon. Kopie Vašich souborů jsou po provedené záchraně dat uchovávány maximálně ve dvou verzích, a to jako binární obraz vyhotovený z původního média a dále vlastní data, převedená do adresářových struktur, v podobě v jaké data převezmete. Tyto zálohy jsou uchovávány standardně 48 hodin od potvrzeného převzetí, nebo dobu odlišnou, dle konkrétní individuální dohody. Důvodem držení záloh je snaha předejít situaci, kdy dojde k opakované ztrátě dat na dodaném nosiči s obnovenými daty. Po této době jsou uchovávané kopie Vašich dat likvidovány formou přepisu bez možnosti následné obnovy.
 9. Na obnovu dat velmi spěchám, je to skutečně urgentní. Co pro mě můžete udělat?

  Pokud je pro Vás rychlá obnova dat skutečně prioritní, můžeme Vám nabídnout náš NonstopEXPRES režim obnovy dat. Tento režim rychlé obnovy dat je vhodný v případě, že na obnovu Vašich dat nechcete, nebo nemůžete čekat. To, že bude Vaše zakázka řešena v tomto režimu, znamená, že bude mít prioritu před ostatními zakázkami a bude zpracovávána ihned. Tato rychlá obnova dat musí být vyhotovena do šesti hodin od potvrzení. Pokud se tak nepodaří, přechází automaticky do režimu NBD (do 24 hodin) nebo režimu STANDARD. V každém případě platí, že před započetím vlastní práce je provedena diagnostika nosiče, která určí, je-li možné obnovu v tomto krátkém termínu provést a za jakých podmínek.
 10. Co se děje s mým nosičem dat po Vašem převzetí?

  U každého nosiče dat, který je nám doručen, provádíme v první fázi tzv. bezplatnou diagnostiku. V podstatě se jedná o posouzení jeho momentálního stavu, na základě kterého, a zároveň jeho typu a případně modelu, určíme šanci na obnovu Vámi požadovaných dat. Dále určíme čas, který budeme k práci na obnově dat potřebovat a cenu, kterou si budeme účtovat, pokud bude obnova úspěšná. Také upřesníme, bude-li nutné při vlastní obnově nosič dat otevřít. V naprosté většině případů dokážeme nosič (týká se interních i externích disků) otevřít bez ztráty záruky. Samotná diagnostika je však přísně neinvazivní, nedestruktivní. Tzn., že se vlastní nosič dat neotvírá a posouzení probíhá přísně v režimu čtení (ReadOnly). Výsledky tohoto posouzení Vám dáme telefonicky vědět a vy se máte možnost na základě sdělených informací rozhodnout, budete-li chtít pokračovat ve vlastní práci na obnově dat. Pokud ano, spustíme práci na Vašem nosiči, pokud ne, bude Vám médium odevzdáno (zasláno) bez jakéhokoliv poplatku.
 11. A zachráníte skutečně všechno a vždy?

  Ne. A také se nikde nechlubíme, že ano. Bylo by to velmi nekorektní, byl by to typický marketingový tah. Jsme přesvědčeni, že situace spojené se ztrátou důležitých dat jsou velmi stresující a vyžadují zcela korektní přístup. Bohužel skutečně mohou nastat situace, kdy i přes veškeré zkušenosti, znalosti a technicko-technologické vybavení, není možné dovést obnovu dat ke zdárnému konci. Smutné je, že se jedná velmi často o případy, kterým říkáme "utrápené". Zpravidla pevné disky (hdd), které byly ve špatném stavu delší dobu v provozu, případně na nich byl vykonán neodborný zásah. O případech, kdy jsou data na nosiči kompletně, nebo z většiny přepsaná, se snad není nutné ani zmiňovat. Uvědomte si jedno, pokud data na nosiči již nejsou, my si je nevymyslíme.
 12. Jsou ale společnosti, které mají téměř 100% úspěšnost. To jste méně šikovní?

  Toto těžko komentovat. Dlouholetá zkušenost nás zcela utvrdila v tom, že nemá význam nadnášet naše schopnosti a možnosti pouze z důvodu snazšího získání případné zakázky. Se našimi zákazníky řešíme jejich problém zcela otevřeně, kdy je v každém případě upozorňujeme na veškeré možnosti a případná rizika, včetně těch souvisejících s možným neúspěchem. I přesto, že jsme komerční subjekt, jehož cílem je zisk, vnímáme naši práci nejen jako vysoce specializovanou službu, ale především pomoc. Ovšem, pokud se někomu podařilo obelstít několik fyzikálních zákonů, není důvod nevěřit v 99.8 procentní úspěšnost obnovy dat ;-).
 13. A kolik mě bude vaše práce stát. Tedy kolik stojí obnova dat?

  Ceny za obnovu dat se v MyBlueDay řídí platným ceníkem, který je koncipován tak, aby bylo již z chování nosiče nebo povahy ztráty dat zřejmé, do jaké cenové kategorie závada spadá. Nepopisujeme nic neříkající jednotlivé úkony, kterých může být neurčité množství. Určení ceny platné v případě úspěšné záchrany dat z pohledu zákazníka tak vždy odráží konkrétní povahu závady, typ a model nosiče dat a režim, v kterém bude zakázka zpracována. Tuto cenu, která je konečná a neměnná, vždy určíme po bezplatně provedené diagnostice. Důležité je vědět jedno. Pokud se i přes naší práci záchrana dat nezdaří k Vaší spokojenosti, nebude Vám nijak účtována.
 14. Platí se za množství obnovených dat, tj. cena za GB?

  Ne. V žádném případě. Tento způsob účtování je nesmyslný a nemá logiku. Naši zákazníci si vždy mohou odnést veškerá obnovená data. Při obnově dat je nutné v naprosté většině případů nosič dat zpracovat jako celek. Práce je tak odvedena zcela stejná jak v případě, že je cílem obnovy kompletní obsah nosiče, tak v situaci, kdy je cílem pouze minimální objem dat z celkového množství. Proto i cena za obnovu musí být identická.
 15. Jak dlouho taková záchrana dat reálně probíhá?

  Určit přesnou dobu záchrany dat je bez fyzického posouzení stavu nosiče poměrně ošidné. V průměru a ve standardním režimu zpracování zakázek lze říci, že se doby pohybují od 24 hodin u nekomplikovaných stavů a nízkokapacitních nosičů po několik dnů u disků s vysokou kapacitou a komplikovanou elektromechanickou závadou. Ale to neznamená, že takový stav nelze za žádných okolností řešit rychleji. To, je-li to fyzicky možné, je ovšem skutečně zřejmé až po diagnostice. Obnova fotek z karty je hotová zpravidla do druhého dne od potvrzení, v případě nutnosti i v den doručení.
 16. Jak poznám, že jste data obnovili a že jsou v pořádku? Mám možnost kontroly?

  Vzhledem k tomu, že je naše práce na obnově dat zpoplatněna pouze v případě úspěchu, což znamená, že jsou obnovena data, která zákazník zachránit požadoval, dostává každý zákazník automaticky obnovené soubory ke kontrole. Každý se má tedy možnost ujistit, jestli se nám podařilo obnovit data, která byla cílem obnovy a obnovu prohlásit za úspěšnou, nebo ne. Kontrola může probíhat formou zaslané vygenerované interaktivní adresářové struktury všech obnovených souborů, pokud je zákazník z daleka, nebo osobně fyzickým odzkoušením na našem pracovišti. Kontrola obnovených fotek z karty probíhá minimálně formou zaslaných náhledů všech obnovených snímků. Na požádání jsme také schopni zaslat vzorek obnovených dat.
 17. Bude můj nosič dat po Vašem zásahu fungovat? Opravíte ho? Nebo ho budu moci reklamovat?

  Fyzicky poškozené nosiče dat se zásadně neopravují. Důvody jsou dva. Oprava by byla zcela neefektivní s ohledem na původní cenu běžných nosičů dat. A na každou opravu je nutné poskytnout zákonnou záruku, což v těchto případech nemyslitelné. Proto se také naše služby nazývají záchrana dat a obnova dat, a ne např. "oprava disku". Jedinou možností, jak tedy po našem zásahu získat nové médium, je pokusit se o následnou reklamaci, pokud to stav nosiče umožní. Pokud nosič dat poškozený není a to dokážeme samozřejmě zjistit, není důvod, abychom ho neuvedli opět do plně provozuschopného stavu.
 18. Na čem si svoje zachráněná data odnesu?

  Obnovená data si můžete odnést na původním nosiči, ale to pouze v případě, že je zcela nepoškozený a nevykazuje jakékoliv anomálie. V ostatních případech, připadají v úvahu tyto varianty. Data do celkového objemu 2 x DVD, tj cca 9 GB vypálíme v ceně zakázky. Tohoto typu ukládání dat využívají naši zákazníci zpravidla u obnovených dat z paměťových karet nebo usb flash disků. V případě, že je obnovených dat větší množství, je nutné data uložit na libovolný nosič adekvátní kapacity, tj. flash disk, interní disk nebo externí disk jakéhokoliv rozhraní.
 19. Pomůžete mi vybrat vhodné médium pro zálohování a uložení dat?

  Samozřejmě. Pokud nemáte žádný vhodný disk nebo jiný nosič pro uložení obnovených dat, rádi Vám s výběrem vhodného média, které bude vyhovovat vašim potřebám pomůžeme. Po společném výběru ho pro Vás můžeme zakoupit a nechat doručit přímo na naše pracoviště.
 20. Jakým způsobem probíhá platba a převzetí vyhotovené zakázky?

  Platba probíhá standardně při přebírání zakázky, nebo formou dobírky, je-li zakázka zasílána. U stálých zákazníků, partnerských společností, lékařských zařízení, škol a státních institucí probíhá platba fakturou. Platba na fakturu je dále možná ve specifických případech. Na to, že je zakázka připravena k vyzvednutí budete upozorněni buď telefonicky nebo automatickou sms zprávou. Pokud nám byla zakázka zaslána, budete před jejím odesláním zpět na adresu příjemce vyrozuměni.
 21. Jsme firma, která by Vašich služeb ráda využívala častěji. Plyne z častějších zakázek nějaké zvýhodnění?

  Každého zákazníka, který je s našimi službami spokojený a naše služby využívá opakovaně si vážíme. Pokud chcete vašim zákazníkům nabídnout přidanou službu ze segmentu profesionální obnovy dat a budete a stanete-li se našimi dodavateli, můžete počítat nejen se zajímavým cenovým zvýhodněním, ale i s rychlou reakční dobou tak, aby nevznikaly zbytečné časové prodlevy znepokojující vaše zákazníky. U partnerů je platba na fakturu samozřejmostí. Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte.

Nechcete o svá ztracená data definitivně přijít nebo riskovat případné zhoršování situace zbytečnou prodlevou nebo nevhodně zvoleným postupem? Pak s námi Váš problém kdykoliv konzultujte na NONSTOP24 linkách 722 150 150 a 728 150 150, nebo nám nosič doručte k bezplatnému posouzení stavu.


Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.