Máte ztracená data? Doporučené postupy a chování uživatele

Ztráta dat může být v případě, že nejsou data zálohovaná velmi stresující. Poraďte se s námi. Pokusíme se vám pomoci

Pokud vás postihla akutní ztráta dat která jsou pro vás nenahraditelná a potřebná, můžeme vám v první fázi doporučit pouze jediný korektní a standardní postup, který zaručí maximální šance na záchranu vašich dat a minimalizaci škod způsobených dalším používáním nosiče.

Podrobné informace o závadách a důvodech ztráty dat na jednolivých nosičích digitálních dat

Zamezte ideálně okamžitě používání takového nosiče

Co to znamená v praxi? Pokud došlo ke ztrátě dat na disku ve vašem notebooku nebo PC (Mac) a tento počítač nyní používáte, pak si poznamenejte číslo naší nonstop podpory 722 150 150 a počítač ihned vypněte!
V ostatních případech paměťové zařízení odpojte od sítě, vyjměte z USB, čtečky karet, fotoaparátu, kamery atp. Je poškozené zařízení v záruce?info.
Chcete-li vědět více, jak se projevují typické závady, pokračujte v sekci: jak se ztrácí data a jak se projevuje vadný nosič dat.

Kontaktujte profesionály, kteří se specializují na obnovu dat

V každém případě souvisejícím se ztrátou dat je nutné posoudit, jak závažná situace je, jaká je šance na záchranu dat a také, jak nákladná by taková obnova dat reálně byla.
Toto vše provádíme v MyBlueDay! bezplatně v rámci bezplatné diagnostiky. Podrobnější informace související se ztrátou vašich dat je možné předběžně získat na nonstop linkách 722 150 150 a 728 150 150. Poškozený nosič dat nám k provedení bezplatné diagnostiky můžete osobně donést, nebo jakkoliv doručit na adresu:

MyBlueDay !
Prokopovo nám. 8
Praha 3 - Žižkov 130 00
Otevřeno:
Po - Pá 10.00 - 17.30 (ukázat na mapě)


Jak se zachovat při akutní ztrátě dat?

Zůstaňte v klidu a s rozvahou zhodnoťe situaci

Pokud čelíte náhlé ztrátě dat z jakéhokoliv důvodu, zastavte se, uklidněte a pokuste se v klidu zhodnotit vážnost situace. Zbrklé pokusy o rychlou a neopatrnou nápravu mohou vést ke zhoršování stavu, nebo k definitivní ztrátě postrádaných souborů.

 1. jak staré jsou Vaše záložní kopie?
 2. nepořizoval zálohu kolega nebo někdo z rodiny?
 3. nemáte nainstalovaný software pro automatické zálohování?

Zabraňte bezpodmínečně zápisu na postižené médium

Pokud se nosič dat chová nestandardně, nezobrazuje všechny nebo některé soubory, případně je příčinou ztráty dat jiný důvod, zabraňte nutně na takové médim jakémukoliv zápisu a ukládání nových dat. Zápis nových souborů na váš nosič dat (harddisk, externí disk, paměťová karta, flash disk...) může způsobit částečné nebo kompletní přepsání hledaných souborů a tím jejich obnovu výrazně zkomplikovat.

Prověřte možné banální příčiny a chyby

Pokud nemá nosič dat žádné zjevné projevy svědčící na fyzické poškození, prověřte zda není důvodem nedostupnosti vašich dat některá banální příčina:

 1. jsou napájecí a datové kabely správně připojené?
 2. pracuje nosič dat v jiném počítači nebo s jiným kabelem?
 3. máte nainstalovány veškeré potřebné ovladače nebo obslužný software?
 4. není nosič dat nastaven pouze pro režim čtení?

Pokuste se obnovit zálohu na alternativní médium

Pokud máte zálohu nepřístupných souborů, zkuste tyto soubory ze zálohy obnovit. Varování: Nesnažte se obnovit zálohu na stejný nosič, kde byla umístěna ztracená data. Pokud by záloha neobsahovala požadovaná data, mohlo by dojít k nevratnému poškození původních souborů.

Jak zabránit zhoršování situace a definitivní ztrátě dat

To co nám velmi často zbytečně komplikuje snahu o bezchybnou obnovu dat, a v určitých případech jí může až znemožnit, jsou ukvapené a laické snahy a získání nedostupných souborů bez potřebných znalostí a zkušeností. Chcete-li tedy zabránit takovému poškození média, které by bránilo úspěšné obnově vašich dat, dopručujeme se vyhnout následujícím akcím:

 1. nepřipojujte a nepouštějte interní nebo externí disk, který vykazuje zjevné známky mechanického poškození, projevující se nestandardními zvuky, jako je klepání, pípání, drnčení atp.
 2. neukládejte žádné nové soubory na médium, nespouštějte operační systém, neinstalujte nový operační systém, a to ani v režimu opravy! Neinstalujte žádný software a aplikace! Na paměťovou kartu nefoťte, netočte video!
 3. nepokoušejte se otevřít tělo poškozeného média, především pevného disku!
 4. nosič dat neformátujte!
 5. nemanipulujte s diskovými oddíly!
 6. nespouštějte utility CHKDSK nebo SCANDISK! Nespouštějte defragmentaci ani antivirovou kontrolu!Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.