Kolik stojí obnova dat - ceny za úspěšnou záchranu dat

Obnova dat je velice specifická a často technologicky náročná činnost, kdy je třeba ke každému řešenému případu přistupovat přísně individuálně s důrazným přihlédnutím ke stavu, typu a modelu nosiče.

Následující přehled popisuje typické nekombinované závady. Ceny za záchranu dat zahrnují proces diagnostiky, vlastní obnovu dat, zazálohování dat na zvolené médium a udržování záložní kopie po dohodnutou dobu. Ceny jsou splatné pouze v případě úspěšné obnovy dat z pohledu zákazníka. V případě neúspěchu není zakázka žádným způsobem zpoplatněna.

Pro zobrazení cen zvolte prosím patřičný nosič dat1. krok: diagnostika poškozeného nosiče dat

Bezplatná diagnostika disku (nebo jakéhokoliv jiného média) je vyhotovena nejpozději do tří pracovních dnů, zpravidla však v den doručení. Tato varianta diagnostické práce je ZDARMA (platí pro veškeré typy nosičů dat). K dispozici je i přednostní "Expresní diagnostika" vyhotovená do cca 2-3 hodin od doručení nosiče dat (dle typu závady a kapacity nosiče) a tzv. "Zaručená diagnostika" jejíž výsledek obdrží zákazník nejpozději do 24 hodin od doručení.

standardní diagnostika nosiče dat 0,- KčSoftwarová (logická) ztráta dat

Služba obsahuje záchranu dat z média, které není hardwarově poškozené, ale na kterém došlo např. k naformátovaní, nebo na něm byla smazaná data. Dále z nosičů, u nichž byl poškozený souborový systém, případně proběhlo částečné přepsání dat (přeinstalace systému, nafocení nových snímků na zformátovanou kartu atp.). Konečná cena odráží typ použitého souborového systému, typ poškozeného média, typ dat určených k obnově, kapacitu nosiče ap. Upozornění: maximální cena je platná pro souborové systémy FAT/exFAT/NTFS, tj. pro veškeré nosiče standardně použitelné pod Windowstm.

Případové studie: Poškozený souborový systém USB pamětí, nebo paměťových karet jakéhokoliv typu dle kapacity od 500,-Kč do 2800,-Kč. Softwarové (logické) poškození u pevného disku dle kapacity od 2800,-Kč do 5500,-Kč. .

nejnižší cena 500,- Kč, maximální cena 4300,- Kč

Záchrana dat z elektronicky poškozeného média

V tomto případě probíhá záchrana dat z nosiče, u kterého došlo k poškození elektronické části. Běžně poškozená elektronika harddisku, nebo vadný řadič či paměťový blok na paměťové kartě nebo usb flash disku. Typickým případem je poškození média po přepětí ze sítě (výpadek proudu, bouřka atp.), z usb portu nebo při poškození zdroje počítače.

Případové studie: Poškozená externí nesystémová elektronika harddisku dle typu od 2500,-Kč do 3500,-Kč. Poškozená externí systémová elektronika (např. eeprom obsahující firmware hdd) dle typu od 4500,-Kč do 6500,-Kč. Poškození interní elektroniky harddisku (předzesilovač čtecích hlav disku ap.) dle typu od 4000,-Kč do 8000,-Kč. Elektronicky poškozené (vadný řadič) paměťové karty a flash disky, podle počtu paměťových modulů, jejich zpracování (CoB, BGA..) a kapacity od 3500,- do 9000,-Kč. Obnova dat z monolitických čipů je vždy naceněna individuálně.

nejnižší cena 2500,- Kč, maximální cena 9000,- Kč

Mechanické poškození nosiče dat

Do této kategorie patří veškerá mechanická poškození od poškození datového konektoru či konektoru napaječe, přes zadřené ložisko disku a utržené hlavy hdd, až po poškození plotny harddisku. Mezi tento typ závad se řadí i poškození servisní oblasti harddisku.

Případové studie: Při mechanickém poškození disku záleží na jeho typu a modelu. Odlišné ceny jsou aplikovány na pevné disky jednoplotnové oproti víceplotnovým. Záleží na celkovém řešení disku a samosebou na povaze vlastní závady. Platí, že u vetšiny těchto závad je nutné hdd otevírat. Průměrné ceny se u standardních disků s nekombinovanou závadou interní mechaniky pohybují v rozmezí 7000,- až 9000,- Kč. Při poškození povrchu ploten harddisku se cena odvíjí od kapacity disku, density poškození a typu rozhraní pohybuje se od 4000,-Kč do 9000,-Kč

nejnižší cena 4000,- Kč, maximální cena 9000,- Kč

Kombinované SW/HW poškození nosiče dat

Do této kategorie řadíme závady kombinovaného charakteru. Typicky závady externí, interní mechaniky (R/W hlavy) + poškození povrchů ploten společně s aditivním rozpadem souborového systému. Jedná se o typické stavy po pádu nebo otřesu pevného disku.

Případové studie: Velmi typické stavy po fyzickém pádu (těžkém otřesu) pevného disku. Poškozené fluidní ložisko disku, R/W hlavy na plotně, defekty povrchů od 10.000,- do 16.000,-. Vadné R/W hlavy a defekty povrchů disku od 12.000,- do 19.000,-.

nejnižší cena cca 9000,- Kč, maximální cena 16000,- KčJistota maximální ceny u kombinovaného SW/HW poškození

Maximální cena, které může dosáhnout obnova dat v nejkomplikovanějších případech typicky s kombinovaným mechanickým, elektronickým a softwarovým poškozením je pevně stanovena. Tento cenový strop je platný u:

  1. běžných 2.5" i 3.5" (P)ATA/SATA/USB-only interních a externích HDD . A jaké disky považujeme za běžné? Desktop 3.5" disky do kapacity 2TB a interně max. 2 x plotna + max. 4 x R/W hlava. U 2.5" disků je to pak kapacita 1TB a interně max. 2 x plotna + max. 4 x R/W hlava
  2. u disků, které jsou v původním stavu, tj. nebyl u nich proveden invazivní zásah (otevření disku, výměna elektronik ap.)
  3. u souborových systémů Windows platformy (FAT/FAT32/exFAT/NTFS)
  4. u ostatních souborových systémů, pokud obnova dat nezahrnuje manipulaci s takovým systémeminfo
Případové studie: Typickým případem je poškození externí i interní elektronické části harddisku, nebo poškození čtecích hlav s dodatečným poškozením plotny a poškozeným systémem souborů. U disků s vyšší kapacitou nebo konstrukčně komplikovaných by součtová cena za obnovu dat naše maximum hravě překročila. Ale nepřekročí.

maximální (konečná) cena u kombinované hw/sw závady 19.000,- Kč

Obnovená data zdarma uložíme na 2x DVD médium (při zakázce nad 850,- Kč), nebo data zkopírujeme na Váš vlastní dodaný disk, popř. vám pro uložení obnovených dat zakoupíme disk podle vaší specifikace.

Postihla vás ztráta na libovolném nosiči?