Záchrana dat z disku, který vykazuje vadné sektory. V prvé řadě je nutné zdůraznit, že disky, které vykazují vadné sektory, nebo-li vadné bloky je nutné považovat za fyzicky poškozené a nevhodné dalšího užívání. Je-li takový harddisk v záruce, je na něj možné uplatnit záruku v plné šíři. Seriózní prodejci provedou okamžitou výměnu kus za kus. Pokud jsou však na takto poškozeném disku potřebná data, je se před vlastní reklamací u prodejce věnovat jejich obnově.

 Co jsou vlastně vadné sektory

Vadné sektory disku jsou oblasti na plotnách harddisku, které se staly nečitelnými. Na každém harddisku se dříve nebo později mohou vadné sektory začít vyskytovat, avšak za normálních okolností jsou takové sektory označeny, jejich obsah je přemístěn do jiných sektorů pro tyto účelu vyhrazených (tzv. rezervní oblast), původní vadné sektory jsou uzamčeny a pevným diskem již nejsou nadále využívány. Pokud se tak nestane, čtení disku po najetí na takový sektor selhává. Stějně tak, pokud poškozený sektor obsahuje soubor nebo jeho část, s největší pravděpodobností bude tento soubor poškozen. Seznamy všech vadných sektorů jsou uloženy ve speciální, standartně nedostupné oblasti disku, která se nazývá servisní oblast disku.

Chcete-li ponechat vysoké šance na záchranu dat z takto poškozeného harddisku, nezapisujete na disk, nespouštějte operační systém, neinstalujte žádný software, nespouštějte scandisk nebo chkdsk. Čím více se takto poškozený HDD "trápí", tím šance na profesionální obnovu klesá, případně je obnova výazně nákladnější.
Více informací jak vadný sektor vzniká, monitoruje se..ap.

 Jak se vadné sektory projevují

A aby nebylo vše úplně jednoduché, rozlišujeme . vadné sektory na tzv. tvrdé (hardwarové) a měkké (softwarové). © 2024 MyBlueDay
Projev vadných sektorů je velmi charakteristický. Spouštění počítače trvá nezvykle dlouho, mnohdy skončí pádem do tzv. modré smrti. Pokud se operační systém zavede, mohou být operace s diskem a systémem velmi zdlouhavé. Otvírání souborů nebo adresářů může vést až k zamrznutí systému a nutnému manuálnímu restartu. Ve vážných případech může být pevný disk zcela nedostupný. Na úrovni BIOSu bývá zpravidla harddisk obsahující vadné sektory detekován.

 Příčiny vzniku vadných sektorů

Každý typ harddisku má sklony k tvorbě vadných sektorů, řekněme, "přirozeným způsobem". Uvědomte si, že například disk o kapacite 1TB obsahuje téměř dvě miliardy sektorů, každý pro uložení max. 512 bajtů (novinkou je 4kB Advanced Format AFD). Statisticky je tedy velmi pravděpodobné, že některé z těchto sektorů selžou. Ovšem toto není jediná možná příčina jejich vzniku.

Poslechněte si! HDD Hitachi obsahuje vadné sektory
* u každého typu a modelu disku se může závada projevovat odlišně

Taktéž kritické provozní podmínky (např. vysoké teploty, vibrace, porušení prachutěsnosti atd.) mají zásadní vliv na často progresivní výskyt vadných sektorů. Z naší zkušenosti dochází k selhání harddisků vlivem vadných sektorů velmi často při činnostech disk silně vytěžujících, jako jsou defragmentace nebo kopírování velkého množství dat nebo při antivirové kontrole.

 Záchrana dat z disku s vadnými sektory

Šance na obnovu dat z takto postižených disků vychází z množství a umístění vadných sektorů

 • na plotnách harddisku v závislosti na velikosti disku, množství dat na něm a taktéž na jejich fragmentaci. Z tohoto důvody jsou tyto stavy velice individuální a vyžadují velice citlivý a obezřetný přístup. Všeobecně jsou ovšem prognózy velmi dobré.

  V zásadě platí, že výskyt vadných sektorů a tracků zavdává důvod ke ztrátě důvěry v takový disk. Za jistých okolností lze však i takto poškozený disk uvést opět do provozuschopného stavu. My však použití těchto postupů nedoporučujeme. Disk musí být spolehlivý a zcela bezproblémový.

  Domníváte se, že Váš harddisk vykazuje vadné sektory a data na něm jsou i částečně nedostupná? Jsou na poškozeném médiu uložená data, která jsou pro Vás důležitá? Pravidlo č.1: Disk netrápit jakýmkoliv dalším provozem. Doporučujeme Vám popsat nám Váš problém pomocí formuláře On.Line rychlé pomoci, nebo nás kontaktovat na nonstop lince 722 150 150, případně nám médium ihned zaslat nebo osobně doručit k bezplatné diagnostice.

  Jaký je šestý den v týdnu?


  Záchrana na externím disku
  Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
  Záchrana z HDD
  Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
  Záchrana z paměťové karty
  Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.