Záchrana a obnova dat po formátu

Obnova souborů po zformátování pevného disku, paměťové karty nebo flash disku. Zformátovaný disk