Vadný sektor

jako příčina nedostupnosti dat. Záchrana dat a obnova souborů z hdd s výskytem vadných sektorů. Ztráta dat zapříčiněná výskytem vadných sektorů 'bad sectors' na plotnách harddisku. Harddisk, který obsahuje vadné sektory lze detekovovat pod s.m.a.r.t..
Vadný sektor
Vadné sektory