>Profesionální záchrana dat ze NAS úložiště. Obnova dat z NASu při SW a HW poškození. Single a RAID systémy.

Záchrana dat z NAS - Obnova dat na NAS úložišti

NAS, neboli síťová úložiště zažívají v současné době ohromný nárust popularity přecházející z tradičního korporátního nasazení do oblasti malých firem a domácností.

Vzhledem k charakteru použití NAS úložiště primárně jako zařízení pro distribuci dat v rámci LAN sítě a bohužel také velmi často jako primární úložiště, jsou často situace souvisejí se ztrátou dat velmi nepříjemné. Kapacita NASů je z podstaty použití vysoká, obzvláště v případě vícediskových řešení (RAID). Ztráta dat na NASu tak má zpravidla velmi rozsáhlý charakter.

NAS (Network Attached Storage) je označení pro datové úložiště připojené k lokální síti LAN. Data z toho úložiště mohou být distribuována uživatelům v rámci sítě.

NAS server obsahuje jeden a více pevných disků, které se můžou slučovat do větších datových celků JBOD, nebo můžou vytvořit RAID pole. Levná zařízení podporují především RAID 0 / 1, vícedisková řešení pak i RAID 5 / 10 atp.

Téměř každé NAS úložiště je softwarově postaveno na operačním systému Linux a jím používaných souborových systémech. Patří mezi ně typicky EXT2, EXT3, EXT4, XFS, ZFS nebo Resier FS.

Nejen z tohoto důvodu patří obnova dat ze síťového disku mezi náročnější procedury vyžadující podrobnou znalost použitého systému souborů.

  1. omylem odstraněné oddíly, účty, smazaná data
  2. nedostupnost NASu po upgrade firmware
  3. poškozený souborový systém EXT2/3/4, XFS atd.
  4. elektro-mechanické poškození disku (jednoho či více)
  5. poškození řadiče NAS zařízení
  6. nedokončený rebuild pole
  7. spontánně poškozená konfigurace RAID
Příčiny jejichž důsledkem jsou ztracená data na síťovém disku jsou v zásadě identické jako u běžného disku. Čtěte více: příčiny ztráty dat. Mezi typické často řešené závady na NAS uložištích patří stavy týkající se poškození souborového systému, degradace povrchů datových ploten disku (vadné sektory), nebo selhání externího PCB či elektro/mechaniky r/w hlav (poškozené hlavy hdd). V případě NAS serveru je mít třeba na paměti, že se jedná o zařízení, jehož smyslem je nepřetržitý provoz, který klade extrémní nároky právě na použité pevné disky HDD. A i v případě použití disků, které jsou výrobcem určeny právě pro nasazení právě v NAS uložištích (zpravidla jsou vybaveny firemní technologií pro ideální práci v daném zařízení jako např. Western Digital Red), je nutné vědět, že se stále jedná o HDD určené pro běžný SOHO provoz, nikoliv pro ostré serverové nasazení.

A právě z tohoto důvodu je velice riskantní spoléhat na NAS jako na zálohovací server unikátních, jinde nezálohovaných dat. A pokud jste se již dostali do situace, kdy je profesionální záchrana dat z NAS jedinou možností jak získat zpět svá data, nebojte se nás kontaktovat.

V MyBlueDay patří obnova dat na NAS mezi jednu ze specializovaných činností. Jsme připraveni řešit ztrátu dat způsobenou některým z výše uvedených důvodů. Pokud vás postihne náhlá ztráta dat na síťovém uložišti, kontaktujte prosím co nejdříve naše odborníky před tím, než provedete jakýkoliv unáhlený pokus takové pole znovu zprovoznit. Např. nezdařený rebuild pole nebo nekorektní zásah na Linux based souborovém systému může znamenat definitivní ztrátu dat.

Dokážeme pracovat s NAS úložišti všech běžných výrobců s velmi vysokou úspěšností obnovy dat. V každém případě je nutné vědět, že rozhodujícím faktorem pro dobrou prognózu záchrany dat na síťovém úložišti je charakter případného logického poškození na úrovni použitého systému souborů.

Postihla vás ztráta dat na síťovém disku NAS? Nepanikařte! Pokud je NAS zcela nedostupný neprovádějte rebuild nebo reset do továrního nastavení bez provedení binární zálohy zdrojových disků! Jsou-li na úložišti důležitá data, svěřte jejich obnovu tomu, kdo ví jak postupovat! I kdybychom to neměli být my.


Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.