Jak probíhá obnova dat u zařízení v záruce

Zárukou se rozumí období, kdy za závady nevzniklé v rozporu s kupní smlouvou odpovídá prodávající v kontextu kupní smlouvy. Toto období trvá zpravidla v rozmezí od 6 do 12 měsíců od data prodeje. V současné době je možné u některých prodejců toto období odpovědnosti za vady prodloužit. Typicky u některých pevných disků můžete při nákupů získat až pětiletou záruční dobu (vždy dle podmínek prodejce).

Víte, že : záruka se vždy vztahuje pouze na nosič, nikoliv na data na něm uložená.

Reklamace poškozeného nosiče dat u prodejce tak vždy znamená výměnu vadného kusu za nový, nikoliv opravu a uvedení do stavu před závadou (pokud nedošlo k porušení záručních podmínek, např. pádem ap.). To s sebou nese definitivní ztrátu dat na původním nosiči.

Naše doporučení jak minimalizovat riziko následné ztráty na poškozeném nosiči

Pokud je pro Vás záchrana ztracených dat důležitá, doporučíme podrobit datový nosič specializované neinvazivní diagnostice. To znamená, že v rámci této diagnostiky prověříme stav externího disku, harddisku, paměťové karty atd., aniž by u nosiče dat došlo k porušení záručních podmínek.

Důležité : Při předávání nosiče dat je nutné na skutečnost, že lze na nosič stále uplatnit záruční řízení upozornit přebírající personál a tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu.

Pokud by např. výsledek diagnostiky potvrdil závažné poškození disku s vysokými náklady na obnovu dat, které by byly pro majitele neakceptovatelné, je možné po provedené diagnostice disk reklamovat u prodejce.