Záchrana dat při poškozeném souborovém systému

Naprosto typickým případem, kdy dochází k poškození souborového systému (fs, filesystem) bývá použití software pro správu diskových oddílů (Partition Magic, Acronis Disk Manager ap.), kdy buď uživatelskou chybou, nebo selháním použitého software dojde poškození souborového systému a tím pádem k neostupnosti Vašich dat.

Obr.1: poměrně často řešíme případy poškozeného souborového systému po nekorektním ukončení USB externích pamětí jako jsou např např. USB flash disk, externí USB disk, paměťová karta ap. Doporučení: pokud možno vždy odebírejte USB zařízení bezpečným způsobem pomocí ikony "Bezpečně odebrat hardware".

Mezi další případy, kdy k tomuto selhání dochází patří např. nesprávné odebrání externího disku nebo paměti, chybná instalace různého software, pád operačního systému, existující chyby na povrchu ploten neboli vadné sektory hdd, virová nákaza...

Poškozený souborový systém
Obr.2: častý příznak poškozeného souborového systému. Pokud je HDD zobrazen, nejsou mu v nabídce (Windows) Tento počítač/My computer přiřazeny detailní informace

Záchrana dat a jejich obnova v těchto případěch obnáší detekci a rekonstrukci původního souborového systému, což je ve většině případů možné. V tomto případě je také možné přiřadit patřičným oddílům správný identifikátor ("07" - NTFS, "0F" - Extended, "0B" - FAT32, "1B" - Hiden FAT32 ap.) a provést obnovu původního souborového systému. Pokud nebylo na disk jakkoliv zapisováno, má prognóza obnovy dat vynikající úrověň. Data jsou obnovena optimálně do původní adresářové struktry, včetně správných názvů souborů a složek.

Obr.3: v konzoli správy systému na kartě "Správa disků" je postižený disk zobrazen bez použitého souborového systému (NTFS,FAT32..ap). V některých případech je zobrazen systém souborů RAW.

V komplikovanějších případech, zpravidla po použití utilit pro správu diskových oddílů, se někdy nemusí podařit obnovit kompletní původní adresářovou. Data jako taková je možné ve většině případů obnovit, výsledkem jsou tak očíslované složky obsahující již správně pojmenované soubory včetně jejich zařazení do původní adresářové struktury.

Chcete ponechat vysoké šance na záchranu nedostupných dat? Nezapisujete na disk, nespouštějte systém, neinstalujte žádný software, nespouštějte scandisk nebo chkdisk. Doporučujeme Vám popsat nám Váš problém pomocí formuláře On.Line rychlé pomoci, nebo nás kontaktovat na nonstop lince 722 150 150, případně nám médium ihned zaslat nebo osobně doručit k bezplatné diagnostice.