Záchrana a obnova dat po přeinstalaci operačního systému

Obnova dat v případech, kdy dojde k přeinstalaci nového operačního systému bez zazálohování původních dat je vždy poměrně náročná procedura. Rozlišujeme dva základní stavy.

Přeinstalace systému na přes původní operační systém

K této situaci dochází velmi často. Rozhodnete se přeinstalovat operační systém. Zapomenete si však zazálohovat buď veškerá, nebo pouze některá data, například z "Plochy" uživatelského profilu. Velmi častou a nešťastnou chybou bývá zazálohování "složky" Dokumenty umístěné na ploše daného profilu. V tomto případě však dojde na cílovém disku pouze k vytvoření zástupců dat.

U tohoto typu přepisu dat existuje výborná šance na obnovu dat, pokud dojde pouze k nové instalaci operačního systému a ničeho nebo minima dalšího. Vyloučen je také jakýkoliv provoz na disku. Jednoduše: čím méně se toho na disk nainstaluje a uložíte, tím je vyšší pravděpodobnost, že budou soubory obnoveny do původní adresářové struktury. Z naší zkušenosti vyplývá, že kritické množství kontinulálně zapsaných nových dat na systémový disk, které ještě umožní obnovu do původní adresářové struktury je do cca 2.5 GB.

Obnova dat po naformátování a instalaci nového operačního systému
Obr.1: Ilustrace schematicky zobrazuje způsob uložení dat (majoritní NTFS) na systémovém disku (disk obsahuje operační systém). Je-li novým zápism zasažena oblast uložení informace o souborovém sytému (červená šipka), může být obnova dat do zcela původní adresářové struktury komplikovaná. Neznamená to ovšem v žádném případě, že by nebylo možné obnovu dat vůbec realizovat. Fragmentace souborů není zobrazena.


Instalace systému omylem na datový (nesystémový) disk

To, že dojde omylem k naformátování usb externího disku, který je v době instalace zrovna připojený není úplně běžné, ale stává se to. Mnohem častějším problémem je omylem zformátovaný druhý fyzický disk v PC, který je zpravidla využíván pouze jako tzv. datový.

Obnova dat po naformátování a zápisu nových dat na datový disk
Obr.2: Obrázek zobrazuje způsob uložení dat (majoritní NTFS) na datovém disku (disk neobsahuje operační systém). Je-li novým zápism zasažena oblast uložení informace o souborovém sytému (červená šipka), může být obnova dat do zcela původní adresářové struktury komplikovaná. Neznamená to ovšem v žádném případě, že by nebylo možné obnovu dat vůbec realizovat. Fragmentace souborů není zobrazena.

V případě, že omylem naformátujete pouze datový disk, který obsahuje libovolná data, nejedná se o žádnou velkou katastrofu. Pokud však na takový disk začnete ukládat data nová (instalace operačního systému nebo jakékoliv jiné soubory), rozhoduje o kvalitě obnovy dat každý nově uložený megabajt. Vzhledem k tomu, že u pouze datových disků bývá informace o adresářové struktuře uložena zpravidla na samém začatku disku, hrozí při tomto novém ukládání poškození nebo přepsání této informace (viz. obr. 2), což může obnovu dat do zcela původní podoby komplikovat. Obnova přepsaných dat již patří mezi komplikovanější stavy, jejich řešení patří do rukou profesionálů.


POZOR! Přeinstalovali jste si systém a nemáte zazálohovaná data a počítač stale používáte? Poznamenejte si číslo naší NONSTOP24 linky 722 150 150 počítač ihned vypněte a kontaktujte nás pro další postup!


Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.