Soubor nebo složka na disku, paměti nebo kartě nejde otevřít

Pokud se na jakémkoliv nosiči dat začnou objevovat soubory nebo složky, které nejdou otevřít případně nejdou zkopírovat nebo přesunout na jiné médium, je třeba postupovat poměrně obezřetně. To, že jsou některé soubory nepřístupné může být způsobeno jak logickým problémem (sw) na úrovni souborového systému daného nosiče dat, tak mechanickým poškozením. Typicky se může jednat o výskyt vadných sektorů na pevných discích (interních hdd i externích hdd) nebo chyby na úrovni buněk paměťových bloků, použitých v na usb flash disku nebo paměťové kartě. Zde se samozřejmě nejedná o mechanickou, ale elektronickou závadu.

Soubor nebo složka nejde otevřít ani zkopírovat
Obr.1: Je-li na jakémkoliv nosiči dat (disk, externí disk, flash disk, karta) nepřístupná složka, nebo soubor, který nejde otevřít, je téměř jisté, že je na médiu poškozený souborový systém. Vyloučit nelze ovšem ani poškození jednotlivého souboru, případně primární závadu - vadné sektory.


Dokument formátu Microsoft Word hlásí po otevření chybu. Nejde otevřít.
Obr.2: Pro ukázku je zobrazeno upozornění, které oznamuje nemožnost otevření souboru z důvodu jeho chyby nebo vnitřního poškození.

A jaké jsou šance na obnovu dat v případě, že nemůžete otevřít složku, která obsahuje data? Všeobecně, velmi vysoká! Důvodem je zpravidla chyba na úrovni souborového systému a ne vlastních dat, která by složka měla obsahovat. V případě, že nelze otevřít soubor (např. pouze jeden), může být situace komplikovanější. Může se totiž jednat o vnitřní poškození tohoto jediného souboru. Šance na obnovu dat potom vychází z vlastního charakteru poškození a typu tohoto souboru.Nechcete o svá nedostupná data definitivně přijít nebo riskovat případné zhoršování situace zbytečnou prodlevou nebo nevhodně zvoleným postupem? Pak s námi Váš problém kdykoliv konzultujte na NONSTOP24 linkách 722 150 150 a 728 150 150, nebo nám nosič doručte k bezplatnému posouzení stavu.


Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.