Poškozený systém souborů na usb flash disku (tzv. "flešce")

Na každé usb flash paměti (flash disk), která obsahuje data, musí být zavedeno, jakým způsobem jsou na něm data logicky organizována a jakým způsobem tedy mají být zpřístupněna a distribuována. Tomuto způsobu organizace dat se říká souborový systém, neboli filesystem. Souborové systémy používané typicky na usb flash pamětech se nazývají FAT16, FAT32, vyjímečně NTFS a exFAT.

Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození této informace, může nastat situace kdy jsou soubory chybně zobrazené, libovolný soubor nejde otevřít, složka je nepřístupná nebo nebo data, která na flash disku jistě byla náhle nejsou vidět.


Jak se může poškozený souborový systém na flash disku projevovat?

Rozpoznat poškozený systém souborů na flash paměti pouze na základě projevů, tj. podle chování paměti může být poměrně zavádějící. Důvodem je fakt, že některé průvodní jevy související se ztrátou dat na paměti mohou být shodné jak pro právě zmiňovaný poškozený systém souborů, tak pro komplikovanější závadu elektronického (hardwarového) charakteru.

Chcete vědět víc, jak se může projevovat poškozený systém souborů na "flešce"? flash disk chce naformátovat, na flashce jsou vidět divné znaky, špatně pojmenované adresáře ap.,

Jak postupovat při podezření na poškozený souborový systém na flash paměti?

Vzhledem k tomu, že zpravidla není jasné, proč se paměťová karta chová neobvykle, anebo proč se nelze dostat k datům na paměti uloženým, je nutné postupovat tak, aby se případným nevhodným postupem závada nezhoršovala a nekomplikovala případnou obnovu dat z flash disku. Ideálním postupem je paměť vyjmout z usb portu a netrápit ji dalším provozem. V případě, že flash disk chce naformátovat, zvažte, jsou li pro Vás nedostupná data důležitá. Pokud ano, paměť samozřejmě neformátujte. Pokud nejsou, formátem se můžete pokusit uvést paměť do takového stavu, že ji bude možné dále používat.

Nechcete o svá ztracená data na flash disku definitivně přijít nebo riskovat případné zhoršování situace zbytečnou prodlevou nebo nevhodně zvoleným postupem? Pak s námi Váš problém kdykoliv konzultujte na NONSTOP24 linkách 722 150 150 a 728 150 150, nebo nám nosič doručte k bezplatnému posouzení stavu.


Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.