Poškozený systém souborů na externím disku (usb hdd)

Na každém harddisku (digitálním nosiči dat), který obsahuje data, musí být zavedeno, jakým způsobem jsou na něm data logicky organizována a jakým způsobem tedy mají být zpřístupněna a distribuována. Tomuto způsobu organizace dat se říká souborový systém, neboli filesystem (fs).

To, jaký souborový systém - systém souborů bude na disku použit, vychází z toho, pod jakým operačním systémem bude takový externí harddisk (hdd) provozován a používán. Pokud používáte operační systém Windows, pak bude na externím disku použit systém souborů FAT32 nebo NTFS, pokud Mac OS X potom bude na disku použit pravdpodobně systém souborů HFS, HFS+, případně HPFS nebo FAT32. Čtěte více? z jakých operačních a souborových systému obnovujeme data

Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození této informace, může nastat situace kdy: soubory jsou na externím disku špatně zobrazené nebo nejsou vidět, libovolný soubor nejde otevřít, případně po připojení externího disku "tuhne" operační systém, nebo dochází k jiným projevům nestability práce.


Jak se může poškozený souborový systém na externím disku projevovat?

Rozpoznat poškozený systém souborů na externím disku pouze na základě projevů, tj. podle chování disku může být komplikované. Důvodem je fakt, že některé průvodní jevy související se ztrátou dat na disku mohou být shodné jak pro právě zmiňovaný poškozený systém souborů, tak pro komplikovanější závadu elektronického (hardwarového) původu.

Chcete vědět víc, jak se může projevovat poškozený systém souborů ? poškozený systém souborů - všeobecné informace, soubor nebo složka nejde otevřít, na externím disku zmizela data, externí disk chce naformátovat

Jak postupovat při podezření na poškozený souborový systém na externím disku?

Vzhledem k tomu, že zpravidla není zřejmé, proč se externí hdd chová neobvykle, anebo proč se nelze dostat k datům, která jsou na disku uložená, je nutné postupovat tak, aby se případným nevhodným postupem závada nezhoršovala a nekomplikovala případnou obnovu dat z disku. Ideálním postupem je externí usb disk odpojit od počitače a zbytečně ho netrápit dalším provozem.

Nechcete o svá ztracená data na externím disku definitivně přijít nebo riskovat případné zhoršování situace zbytečnou prodlevou nebo nevhodně zvoleným postupem? Pak s námi Váš problém kdykoliv konzultujte na NONSTOP24 linkách 722 150 150 a 728 150 150, nebo nám nosič doručte k bezplatnému posouzení stavu.


Jaký je šestý den v týdnu?


Záchrana na externím disku
Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Záchrana z HDD
Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Záchrana z paměťové karty
Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.