Poškozený systém souborů na disku, harddisku (hdd)

Na každém harddisku (hdd), který obsahuje data, musí být zavedeno, jakým způsobem jsou na něm data logicky organizována a jakým způsobem tedy mají být zpřístupněna a distribuována. Tomuto způsobu organizace dat se říká souborový systém, neboli filesystem (fs).

To, jaký souborový systém - systém souborů bude na disku použit, vychází z toho, pod jakým operačním systémem bude takový harddisk (hdd) provozován a používán. Pokud používáte operační systém Windows, pak bude na disku použit systém souborů FAT32 nebo NTFS, pokud Mac OS X potom bude na disku použit pravdpodobně systém souborů HFS, HFS+, případně HPFS nebo FAT32 u disků externích.
Chcete vědět více? z jakých operačních a souborových systému obnovujeme data

Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození této informace, může nastat situace kdy: soubory jsou na disku špatně zobrazené nebo nejsou vidět, libovolný soubor nejde otevřít, případně není možné vůbec zavést operační systém, nebo dochází k jiným projevům nestability práce.


Jak se může poškozený souborový systém na harddisku projevovat?

Rozpoznat poškozený systém souborů na harddisku (obzvláště interním, na kterém je naistalovaný operační systém) pouze na základě projevů, tj. podle chování disku může být komplikované. Důvodem je fakt, že některé průvodní jevy související se ztrátou dat na disku mohou být shodné jak pro právě zmiňovaný poškozený systém souborů, tak pro komplikovanější závadu elektronického (hardwarového) původu.

Chcete vědět víc, jak se může projevovat poškozený systém souborů na interním systémovém disku? soubor nebo složka nejde otevřít

Jak postupovat při podezření na poškozený souborový systém na interním systémovém disku?

Vzhledem k tomu, že zpravidla není jasné, proč se harddisk chová neobvykle, anebo proč se nelze dostat k datům, které jsou na disku uložené, je nutné postupovat tak, aby se případným nevhodným postupem závada nezhoršovala a nekomplikovala případnou obnovu dat z disku. Ideálním postupem je harddisk vyjmout z PC nebo notebooku a netrápit ho dalším provozem.

Nechcete o svá ztracená data na harddisku definitivně přijít nebo riskovat případné zhoršování situace zbytečnou prodlevou nebo nevhodně zvoleným postupem? Pak s námi Váš problém kdykoliv konzultujte na NONSTOP24 linkách 722 150 150 a 728 150 150, nebo nám nosič doručte k bezplatnému posouzení stavu.


Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.