Poškozený systém souborů na paměťové kartě

Na každé paměťové kartě, která obsahuje data, musí být zavedeno, jakým způsobem jsou na něm data logicky organizována a jakým způsobem tedy mají být zpřístupněna a distribuována. Tomuto způsobu organizace dat se říká souborový systém, neboli filesystem. Souborové systémy používané typicky na paměťových kartách se nazývají FAT16 a FAT32.

Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození této informace, dojde k nesprávnému zobrazovaní souborů, nebo nejsou fotky a videa na kartě vůbec přístupná.


Jak se může poškozený souborový systém na kartě projevovat?

Rozpoznat poškozený souborový systém na paměťové kartě pouze na základě symptomů, tj. podle chování karty může být poměrně nespolehlivé. Důvodem je fakt, že některé průvodní jevy související se ztrátou dat na paměťové kartě mohou být shodné jak pro právě zmiňovaný poškozený systém souborů, tak pro komplikovanější závadu elektronického (hardwarového) charakteru.

Chcete vědět víc, jak se může projevovat poškozený systém souborů na kartě? karta chce formátovat, na kartě jsou vidět divné znaky, špatně pojmenované adresáře ap.,

Jak postupovat při podezření na poškozený souborový systém na kartě?

Vzhledem k tomu, že zpravidla není jasné, proč se paměťová karta chová neobvykle, anebo proč se nelze dostat k datům na kartě uloženým, je nutné postupovat tak, aby se případným nevhodným postupem závada nezhoršovala a nekomplikovala případnou obnovu dat z karty. Ideálním postupem je kartu vyjmout z čtečky, fotoaparátu nebo kamery a netrápit ji dalším provozem. V případě, že karta vyžaduje naformátování zvažte, jsou li pro Vás nedostupná data důležitá. Pokud ano, kartu samozřejmě neformátujte. Pokud nejsou, formátem uvedete kartu do takového stavu, že ji bude možné dále používat.

Nechcete o svá ztracená data na paměťové kartě definitivně přijít nebo riskovat případné zhoršování situace zbytečnou prodlevou nebo nevhodně zvoleným postupem? Pak s námi Váš problém kdykoliv konzultujte na NONSTOP24 linkách 722 150 150 a 728 150 150, nebo nám nosič doručte k bezplatnému posouzení stavu.


Jaký je šestý den v týdnu?


Obnova na externím disku
Obnova z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
Obnova z HDD
Obnova z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
Obnova z paměťové karty
Obnova z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.