Služba obnovy dat v MyBlueDay! zahrnuje posloupnost logistických a technických kroků vedoucích k vytěžení dat z libovolně poškozeného digitálního nosiče dat. Níže uvedené ceny za obnovu dat popisují typické a jednoznačně popsatelné stavy související se ztrátou dat. Jakékoliv další případy je možné nacenit po provedení diagnostiky nosiče digitálních dat.

Paměťová karta SD (SDHC, SDXC), microSD (microSDHC, microSDXC), CompactFlash CF, Picture Card xD*


Smazané fotky a videa, naformátovaná karta bez zápisu

Obnova smazných fotek na kartě - typické případy: Omylem jste stiskli tlačítko "Naformátovat kartu" na vašem digitálním foťáku nebo kameře, případně jste kartu zformátovali např. ve čtečce karet připojené k PC /Mac. Na kartu jste již nefotili, netočili video ani neukládali žádné jiné soubory.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
650
4
750
8
950
16
1100
32
1300
64
2000
128
2900
* obnova dat po naformátovaní karty formátu Picture Card xD není možná. Obnova dat z formátu xD může být zatížena příplatkem až 50%. Důvodem je typická nekompatibilita karet různých výrobců a formátů s čtecím zařízením.

Smazané fotky a videa, naformátovaná karta se zápisem

Obnova smazných fotek na kartě s novým zápisem na kartu - typické případy: Omylem jste stiskli tlačítko "Naformátovat kartu" na vašem digitálním foťáku nebo kameře, případně jste kartu zformátovali např. ve čtečce karet připojené k PC /Mac. Na kartu jste poté dále fotili, natáčeli video nebo ukládali další libovolné soubory. Do této kategorie může patřit a situace po naformátování karty v digitální kameře.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
750
4
850
8
1300
16
1500
32
1800
64
2500
128
3200
* Obnova dat z formátu xD může být zatížena příplatkem až 50%. Důvodem je typická nekompatibilita karet různých výrobců a formátů s čtecím zařízením.

Poškozený systém souborů na kartě, ztráta dat bez důvodu

Poškozený systém souborů na paměťové kartě - typické případy: Fotky, videa, nebo jiné soubory které na kartě jsou náhle nelze zobrazit ani ve foťáku, kameře nebo čtečce. Kartu jste neformátovali, soubory jste nesmazali. Karta se náhle tváří jako prázdná. Karta je nenaformátovaná a je vyžadováno její naformátovaní. Karta není hardwarově poškozená.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
700
4
900
8
1000
16
1300
32
1600
64
1900
128
2900
* obnova dat po naformátovaní karty formátu Picture Card xD není možná. Obnova dat z formátu xD může být zatížena příplatkem až 50%. Důvodem je typická nekompatibilita karet různých výrobců a formátů s čtecím zařízením.

Elektro-mechanicky poškozená paměťová karta (hardwarově)

Fyzicky vadná paměťová karta - typické případy: Paměťová karta je zjevně mechanicky poškozená (nalomená, naštípnutá - mimo microSD, atp.), karta zobrazuje nesprávnou kapacitu, načítání karty trvá dlouho a po načtení se odpojí, karta není vůbec vidět ani ve fotoaparátu, kameře nebo čtečce. Obslužné zařízení vyžaduje naformátování karty, který nelze provést. Vadné sektory, poškozené PCB, vadný řadič karty.

Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Vadné sektory - podle denzity poškození a kapacity karty (nad 64GB individuálně)
od 2000 do 4000
Vadný řadič - dle typu a počtů paměťových bloků (1-4x)
od 3500 do 9000
Vadný řadič - monolitické paměťové bloky CoB
od 10000 do 15000
* mechanicky poškozené karty formátu microSD, microSDHC, microSDXC (zlomené, nalomené, ohnuté atp.) nelze řešit

USB flash disky


Smazané soubory, naformátovaný flash disk bez zápisu

Obnova smazných dat na flash disku - typické případy: Omylem jste smazali soubory na flash disku, případně jste flash disk omylem naformátovali. Na flash disk jste již neukládali žádné jiné soubory.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
800
4
1000
8
1300
16
1600
32
1900
64
2300
128
3100

Smazané soubory, naformátovaný flash disk se zápisem

Obnova smazných dat na flashdisku s novým následným zápisem na flashdisk (uložení nových dat) - typické případy: Omylem jste stiskli tlačítko "Naformátovat" na vašem počítači, případně jste flashdisk zformátovali pomocí libovolné utility. Na flashdisk jste poté dále ukládali další libovolné soubory.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
900
4
1200
8
1500
16
1800
32
2100
64
2700
128
3600


Poškozený systém souborů na flash, ztráta dat bez zjevného důvodu

Poškozený systém souborů na flashdisku - typické případy: Soubory které na flash jsou náhle nelze zobrazit. Flashdisk jste neformátovali, soubory jste nesmazali. Flashdisk se náhle tváří jako prázdný. Flashdisk se chová nenaformátovaný a je vyžadováno jeho naformátovaní. Případně zobrazená data jsou nesmyslného charakteru (tzv. rozsypaný čaj, nesprávné velikosti). Flashdisk není hardwarově poškozený.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-2
900
4
1200
8
1500
16
1800
32
2100
64
2800
128
3900


Elektro-mechanicky poškozený flash disk

Vadné sektory, poškozené PCB, vadný řadič paměti. Flash disk je zjevně mechanicky poškozený (nalomený, naštípnutý, ulomený USB konektor atp.), flash disk zobrazuje nesprávnou kapacitu, načítání flash disku trvá dlouho a po načtení se odpojí, paměť není detekována v systému, obslužné zařízení vyžaduje naformatovat flash disk, což nelze provést.

Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Vadné sektory - podle denzity poškození a kapacity karty (nad 64GB individuálně)
od 2000 do 5000
Vadný řadič - dle typu a počtů paměťových bloků (1-4x)
od 3500 do 9000
Vadný řadič - monolitické paměťové bloky CoB
od 10000 do 15000


Interní harddisky (HDD)


Naformátovaný harddisk bez následného zápisu na disk

Omylem naformátovaný harddisk PC, notebooku, vyjmutý ze externího boxu disponující rozhraním PATA/SATA. Na zformátovaný disk nebyla uložená ŽÁDNÁ nová data, tj. nebyla provedena ani instalace Windows. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený, nesmí obsahovat vadné sektory.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
2800
640-1000
3000
1500-2000
3300
2500-a více
individuálně


Poškozený systém souborů na disku

Operační systém vyžaduje naformátovaní disku, ačkoli obsahuje obsahuje data. Disk nelze otevřít, je zobrazena chyba typu "poškozený svazek" atp. Ztráta dat, všech nebo některých bez zjevného důvodu. Názvy souborů a složek jsou nesmyslné. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
3100
640-1000
3900
1500-2000
4300
2500-a více
individuálně


Smazaná data na disku

Na disku byla smazána data a následně bylo na harddisk opět zapisováno. Na naformátovaný disk byl uskutečněn nový zápis, např. kopírování nových souborů, instalace oparačního systému. Na disk byla spuštěna utilita chkdsk, následně nejsou data dostupná. Harddisk nesmí být hardwarově poškozený.

Kapacita (GB)
Cena (Kč)
0-500
3500
640-1000
4200
1500-2000
4500
2500-a více
individuálně

Elektricky poškozený harddisk

V tomto případě probíhá záchrana dat z disku u kterého došlo k poškození libovolné elektronické části. Velmi často popřepětové stavy (přepětí ze sítě, po poškození zdroje či jiné komponenty).

Typ poškození ektronické části disku
Cena (Kč)
Externí nesystémová elektronika disku dle typu
od 2500 do 3500
Externí systémová elektronika (např. eeprom + firmware hdd) dle typu
od 4500 do 6500
Interní elektronika harddisku (předzesilovač hlav disku ap.)
od 6000 do 9000


Hardwarové (mechanické) poškození povrchů ploten disku

Mechanické poškození povrchu datových ploten disku, fyzické vadné sektory (bad blocks). Chování disku je v těchto případech značně individuální. Disk se může chovat poměrně standardně, pouze některé soubory jsou poškozené. Data nelze zkopírovat. Data na disku průběžně mizí. Disk se chová jako nenaformátovaný. Disk není detekován. Občasné klepání disku. Disk se odpojuje a připojuje.

Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle kapacity, denzity poškození, rozhraní disku a použitého souborového systému
od 4000 do 9000


Hardwarové poškození interní části disku

Mezi typické interní (vnitřní) hardwarové poškození pevného disku patří zadřené ložisko disku, utržená hlava disku nebo jinak fyzicky poškozené r/w hlavy.

Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle typu disku, modelové řady a jeho zpracování (počet ploten, r/w hlav, řešení IC, servisní oblasti atd.)
od 6000 do 9000


Síťová úložiště NAS


Obnova dat z NAS úložiště

Náhle nedostupná úložiště, nekonzistence systému souborů nebo RAID pole, rozpadlé svazky, hardwarově poškozené disky v NAS

Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle typu NAS, konfigurace a povahy závady
individuálně


Servery a disková pole RAID


Obnova dat ze serveru obsahujícího RAID pole

Náhle nedostupné pole, nekonzistence systému souborů nebo RAID pole, nedostupnost po rebuildu, rozpadlé svazky, hardwarově poškozené disky v poli a další. Chcete vědět víc: obnova dat z RAID pole

Typ závady - konfigurace
Cena (Kč)
Dle typu RAID, konfigurace a povahy závady
individuálně


Příplatky ke standardním cenám


Příplatková služba
Cena (Kč)
Souborový systém mimo Windows platformu (EXT2/3/4, XFS, HFS, ReiserFS atd.)
+ 0 až 200% *
Obnova z nosiče obsahujícího operační systém
+ 0 až 30% *
Konverze souborového systému
0
Pouze USB 2.0 rozhraní
+ 0 až 40%
Kryptované disky, zaheslované disky (hardwarově, na úrovni disku):
individuálně **
Práce s nestandardními formáty souborů (typicky profesionální videokontejnery, audioformáty atp.)
individuálně **
SAS, SCSI rozhraní
individuálně **

* Vždy individulálně podle typu primární závady. Pokud není poškozený systém souborů (nekonzistencí, rozpadem, přepisem, vlivem poškození povrchů ploten, důsledkem vadných sektorů atp.) nebo není nutné se systémem souborů pracovat, pak je příplatek k základní ceně + 0%. Cenové rozpětí příplatku je do + 200% ze základních cen stanovených v identických případech pro majoritní platformu Windows.
** Cena je stanovena vždy po provedené diagnostice nosiče dat.Doplňkové a logistické služby


Dopňkové služby
Cena (Kč)
Diagnostika přijatého nosiče dat do 48 hodin
0
Diagnostika přijatého nosiče dat "ZARUČENĚ" do 24 hodin
200
Diagnostika přijatého nosiče dat "EXPRES" do 3 hodin
800
Vypálení DVD5
150
Vypálení 2x DVD5 při ceně zakázky nad 850,- Kč
0
Zprostředkování nákupu nosiče dat pro uložení zálohy
0
Příprava nosiče dat pro uložení zálohy
0
Skladování zálohy po dohodnutou dobu
0


Logistické služby (Česká pošta - Balík do ruky)
Cena (Kč)
Zaslání paměťové karty, flash disku na dobírku
160 dobírkou
Zaslání paměťové karty, flash disku při platbě převodem
100
Zaslání HDD na dobírku
200 dobírkou
Zaslání HDD při platbě převodem
120
Zaslání více diskového zařízení (NAS atp.) na dobírku
250 dobírkou
Zaslání více diskového zařízení (NAS atp.) při platbě převodem
200


Tento ceník je platný od 25.6.2022. Ceny v tomto dokumentu nahrazují ceny uvedené jinde. Změna cen vyhrazena. Ceny jsou platné pro standardní nosiče dat. Přesná a konečná cena platná v případě úspěšné obnovy dat je sdělena zadavateli zakázky vždy po provedené diagnostice nosiče dat.