Akustické příznaky harddisku při poškození čtecích hlav. Původcem může být jak mechanická závada (např. utržení čtecí hlavy), nebo elektronické poškození.


*pro spuštění stiskněte tlačítko přehrávat
©1998-2023 United Picures pro MyBlueDay!